Badanie zachowania użytkowników w serwisie

Badanie zachowania użytkowników na stronie jest podstawą analityki użyteczności serwisów internetowych.

Im więcej wiemy o poruszaniu się i zachowaniu naszych userów tym bardziej będziemy w stanie dopasować funkcjonalność naszej strony internetowej pod obecnych bądź przyszłych klientów.

Do poprawnego i zaawansowanego mierzenia polecamy:

 

Google Analytics i Tag manager

Podpięcie zaawansowanego trackowania implementowanego poprzez Tag Managera i konfiguracja eventów w Google Analytics.

Dzięki temu możemy mierzyć na stronie dowolną interakcje użytkownika oraz analizować ją i raportować w dowolny dla nas sposób.

Połączenie tych dwóch narzędzi na naszej stronie daje nam duże możliwości konfiguracji analityki w naszym serwisie.

Heatmapy 

Tak zwane mapy cieplne – zazwyczaj dzielą się one na dwie kategorie :

Clickmapy, które pozwalają mierzyć rozmieszczenie kliknięć użytkowników na stronie.

Dzięki temu możemy szybko rozpoznać najpopularniejsze dla użytkowników elementy na stronie.

Movemapy  – monitorują one ruch myszką użytkownika na danej podstronie.

Daje nam to informacje jakie elementy przyciągają uwagę użytkownika, w którym miejscu warto umieścić linki czy buttony CTA.

Dzięki Movemapom wyłapiemy też szybko miejsca w które dezorientują użytkowników i odwracają ich uwagę od kluczowych akcji na stronie.

Scrollmapy Pokazują do którego momentu scrollują stronę nasi użytkownicy.

Zazwyczaj dzielą one stronę na parę progów i pokazują procent użytkowników którzy przewinęli stronę do tego miejsca.

Popularne narzędzia, które dysponują tego typu funkcjonalnościami to:

Hotjar, Crazyegg, Smartlook.

Badania z użytkownikami

Oprócz narzędzi, które na co dzień możemy wykorzystywać do mierzenia zachowania naszych użytkowników, warto wprawadzić także badania z użytkownikami serwisu. Badania takie dostarczą nam wiele informacji na temat funkcjonalności, użyteczności czy samego wyglądu naszego serwisu.

Najpopularniejszymi rodzajami badań z użytkownikami są:

 

Wywiad pogłębiony (IDI) – jest to indywidualne badania przeprowadzane z jedna osobą na raz, najczęściej nagrywane. Podczas takiego badania moderator, czyli osoba badająca przechodzi z osobą badaną przez odpowiedni wcześniej skonfigurowany scenariusz badania.

Scenariuszem badania jest najczęściej: przejście przez serwis, dokonanie odpowiedniej akcji w serisie ( logowanie, kupno, wyszukanei produktu, zostawienie leada), przejście odpowiedniej ścieżki w serwisie.

Podczas badania moderator zadaje pytania do ustalonego scenariusza, tak aby wyciągnąć jak najwięcej informacji na temat badanej rzeczy.

Badanie takie trwa zazwyczaj do 1,5 godziny, w zależności od rodzaju scenariusza.

 

Badania fokusowe – Badania te charakteryzują się tym, że uczestniczy w nich większa ilość osób, najczęściej na raz.

Często przeprowadzane są właśnie w grupach jako dyskusja prowadzona przez moderatora badania.

Znaną także formą tych badań jest wysłanie do badanych użytkowników linka z badaniem, który zawiera scenariusz badania, stronę (ścieżkę/funkcjonalność), która ma być badana. Użytkownicy całość badania wykonują wtedy zdalnie. Ich komentarze są zbierane i analizowane najczęściej w formie raportu z badania.

Badania eyetrackingowe

Badanie to monitoruje ruch gałek ocznych użytkownika.

Jest niezwykle pomocne do zbadania designu oraz funkcjonalności stron internetowych. Dzięki temu badaniu widzimy jakie elementy przyciągają wzrok użytkownika. Czy skupia on wzrok na tym na czym nam zależało. Czy elementy na stronie są ułożone w sposób odpowiedni. Można zbadać w ten sposób  strony w serwisach, landing page, a także materiały reklamowe, gdzie np. prawdiłowe rozmieszczenie buttonów CTA jest niezwykle ważne.

 

Testy AB

Jest to jedna z najbardziej popularnych metod mierzenia użyteczności stron internetowych, a także ich wyglądu czy funkcjonalności.

Testy te polegają na badaniu dwóch bądź więcej wersji danej strony internetowej. Można w nim badać zarówno zmienione całe strony jak i np. jeden zmieniony element na stronie np. kolor buttonu CTA, napis, kolor boxa itp.

Ważne w testach AB jest to, że aby wyniki były miarodajne, test taki musi odpowiedni długo trwać oraz zgromadzić odpowiedni ruch, aby wynik testu był miarodajny.

Jednymi z popularniejszych narzędzi do testów AB są:

Google Optimize:

Google Optimize

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Leave a Comment